Noise controlled design

Akoestiek in productontwikkeling is een samenspel tussen de werking van het product en de geluidproductie. Vaak zijn deze twee niet van elkaar te scheiden waardoor aanpassingen in de geluidsgedrag invloed heeft op de werking van het product. Vekatech Engineering kan u ondersteunen tijdens het ont-werpproces door u meer inzicht te geven in het akoestische gedrag van een (nieuw te ontwikkelen)  product en de relatie met de primaire functies. Hiervoor heeft Vekatech Engineering de beschikking over verschillende tools om complexe akoestische en dynamische analyses en berekeningen uit te           voeren.