Akoestische analyse WTW installatie

Akoestische analyse WTW installatie:

Om de mogelijkheden van het stiller maken van een WTW (WarmteTerugWin) unit te onderzoeken is voor Zehnder Groep Nederland een geluidsanalyse uitgevoerd. De analyse bestaat uit verschillende stappen:

⦁    Onderzoek van het stromingsgedrag van de unit op basis van het specifieke toerental en het Cordier diagram
⦁    Het meten van de individuele geluidsbronnen in de unit.
⦁    Het vaststellen van de bijdrage van iedere geluidsbron tot het totale geluidsniveau.
⦁    Het meten van de geluidsisolatie van de behuizing.

Met de gegevens van de verschillende stappen is een geluidsmodel opgesteld waarmee voorspeld kan worden wat het geluidsniveau van de WTW unit zal worden, als het geluid van de individuele bronnen veranderd wordt. Aangezien iedere geluidsbron bij andere frequenties geluid produceert berekend het model het totale geluid per frequentieband (spectraal). Met dit geluidsmodel kan per geluidsbron bepaald worden hoeveel geluid bij welke frequentie gereduceerd dient te worden om de totale unit een vereist geluidsniveau te geven.
Op basis van dit model zijn mogelijke geluidsreducerende maatregelen bepaald per geluidsbron. In een prototype van een WTW unit zijn deze maatregelen toegepast waarmee een totale geluidsreductie van meer dan 7 dB is gerealiseerd.