Dynamica

Dynamica kan een belangrijk aspect zijn in een ontwerpproces. Het samenvallen van een eigenfrequentie met een excitatiefrequentie kunnen (ontoelaatbare) hoge trillingsniveaus veroorzaken wat kan resulteren in hoge geluidsniveaus en / of uitval door vermoeiingsschade. Dynamica speelt een voorname rol bij machines met een hoge plaatsingsnauwkeurigheid. Vekatech engineering heeft een brede ervaring op de verschillende gebieden binnen de dynamica zoals: dynamische gedrag van constructie (eigenfrequentie, mode shapes, etc) en “structure borne sound” (geluidsafstralingsgedrag van constructies).