Ontwikkeling vermoeiingssoftware op basis van “critical plane”

Ontwikkeling vermoeiingssoftware op basis van “Critical Plane” .

Om het mogelijk te maken de vermoeiingsschade te berekenen voor complexe Multi-axiale spanningssituaties is voor Lagerwey Wind software ontwikkeld op basis van de “Critical Plane” methodiek. Een Multi-axiale spanningsconditie is een situatie waarin zowel de amplitude als de richting van de hoofdspanningen variëren over de tijd. Deze spanningssituatie kan ontstaat bij dubbel gekromde oppervlakken en / of wanneer de structuur wordt belast met een non-proportionele belasting.

criticalplane1criticalplane2

In een Multi-axiale spanningssituatie is het van te voren niet duidelijk is in welke richting de materiaalvermoeiing zal optreden aangezien de hoofdrichtingen variëren over de tijd. Om dit te ondervangen worden op verschillende virtuele vlakken in de structuur de vermoeiingsschade berekend. Afhankelijk van de gekozen methodiek wordt het meest kritische vlak (critical plane) geselecteerd, waarop de vermoeiingsschade wordt berekend. De geïmplementeerde methodes zijn: Findley, Sines, Goodman en Dang Van.