Ontwikkeling rekencluster

Ontwikkeling rekencluster:

Gezien de steeds complexer wordende rekenmethodiek voor vermoeiingsanalyses, zoals critical plane, is voor Lagerwey Wind een computer cluster ontwikkeld. Het cluster is ontwikkeld in de programmeertaal Python, voor de communicatie tussen de controller en de reken “engines” is gebruik gemaakt van de protocollen als ZMQ en SSH. Het cluster beschikt over opties als “load balancing”en “load optimization”. De reken “engines” draaien zowel onder Windows als onder Linux (Ubuntu). Met het cluster is het voor Lagerwey Wind mogelijk om de meest complexe vermoeiingsberekeningen, op een Eindig Elementen mesh van circa 70.000 nodes, binnen een weekend te kunnen uitvoeren.
Het cluster is gebruikt bij de certificering van de Lagerwey L100 windturbine.
cluster