Vermoeiing

Materiaalvermoeiing is een faalmechanisme van het materiaal wat wordt veroorzaakt door een wisselende belasting. De spanningen waarbij vermoeiingsschade optreedt kan ver onder de materiaalsterkte van het materiaal liggen. Vekatech Engineering heeft de expertise om (complexe)  vermoeiingsberekeningen uit te voeren waarbij gebruik wordt gemaakt van internationale normen zoals Eurocode 3, VDI2230, DNV-GL, etc.

srfplot
De vermoeiingsanalyses worden uitgevoerd in de programmeertaal Python waardoor het mogelijk is productspecifieke belastingcondities en  materiaaleigenschappen te integreren in de analyses. Bij complexere geometriën worden eindige elementen simulaties (FE) ingezet waarbij de resultaten van de simulaties als input dienen voor de vermoeiingsanalyses. Afhankelijk van de complexiteit van de belastingcondities kunnen verschillende methodieken worden toegepast. (MAPS, Multi-R, Critical Plane).